Pondelok 15. Júla 2024
 

AUTORSKÉ PRÁVA
 
Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na internetových stránkach spoločnosti, vrátane všetkých dokumentov, grafiky, kódu, súborov a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 
Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do internetových stránok spoločnosti alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv spoločnosti alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo spoločnosti.
 
Akékoľvek použitie autorského diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.
 
 
 
© 2007 - Všetky obrázky a ďalšie materiály umiestnené na web stránke sú chránené autorskými právami.  Design by .bestWEB.